Pokračování výuky v kurzech

Flamenkové studio Gemini

25. 5. 2020 až 30. 6. 2020

Hygienická opatření pro výuku

Bližši infromace k aktuálním hygienickým opatřením:

  1. Přijďte již v tanečním oblečení, šatna bude zavřená
  2. Lze cvičit bez roušek, ale raději si vezměte svoji osobní s sebou
  3. Při vstupu do studia použijte dezinfekční prostředek na ruce
  4. Svoji venkovní obuv ukliďte do vlastní tašky a umístěte na vyhrazené místo
  5. V sále dodržujte vyznačené vzdálenosti, vstupujte jednotlivě, v rozestupech
    • stejná opatření platí i pro návštěvu toalet!
  6. Při odchodu ze studia opět použijte dezinfekční prostředek na ruce

Děkuji za pochopení.

 

Vlasta Gavendová